Osiem ofert na budowę hali sportowo-widowiskowej i stadionu przy ul. Struga


Zdjęcie do artykułu: Osiem ofert na budowę hali sportowo-widowiskowej i stadionu przy ul. Struga

 

Osiem podmiotów złożyło oferty w przetargu na wykonanie prac projektowych i budowę hali sportowo-widowiskowej i nowego stadionu przy ul. Struga.

 


Przetarg na budowę hali sportowo-widowiskowej oraz stadionu przy ul. Struga wzbudził duże zainteresowanie wśród potencjalnych wykonawców. W sumie przystąpiło do niego osiem firm i konsorcjów z całego kraju. - Cieszy nas tak duże zainteresowanie oferentów. To daje gwarancję uzyskania dobrej ceny - mówi prezydent, Radosław Witkowski. Podkreśla, że budowa hali sportowo-widowiskowej i stadionu to jeden z inwestycyjnych priorytetów miasta. - W 2018 roku hala z pięcioma tysiącami miejsc dla widzów będzie najnowocześniejszym obiektem na Mazowszu. Zamierzamy zabiegać o organizację dużych imprez, również o zasięgu międzynarodowym. Sądzimy, że efektem będzie duży kibicowski ruch turystyczny, a to pobudzi gospodarkę Radomia – dodaje prezydent.

 

Zamawiający, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. przeznaczył na realizację zadania 138 mln złotych brutto. Wartość prac w połowie złożonych ofert przekroczyła tę kwotę. W czterech z nich zaoferowano realizację wykonania zadania za kwotę niższą od wskazanej. Należy zaznaczyć, że najniższa cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

 

Przypomnijmy, że hala sportowo-widowiskowa zostanie wybudowana na terenie od strony ulicy Struga. Równocześnie rozpocznie się budowa nowego stadionu sąsiadującego z halą. Zadaniem wykonawcy będzie: w przypadku hali widowiskowo-sportowej opracowanie projektów wykonawczych i budowa obiektu, a w przypadku stadionu piłkarskiego – opracowanie całego projektu i budowa dwóch pierwszych trybun.

Hala w Radomiu będzie wielofunkcyjnym obiektem odpowiadającym światowym standardom. Jej parametry funkcjonalno-przestrzenne i spełnienie wymogów międzynarodowych federacji sportowych umożliwią przeprowadzenie rozgrywek w rożnych dyscyplinach sportów halowych, takich jak: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna. Na widowni zasiąść będzie mogło 5000 widzów, z czego ok. 3700 miejsc znajdzie się na trybunach stałych a ok. 1300 miejsc na trybunach ruchomych teleskopowych. W obiekcie znajdzie się także hala treningowa wraz z szatniami oraz pomieszczeniami administracyjnymi. Hala będzie dawała także możliwość wykorzystania jej jako miejsca do organizacji widowisk kulturalnych, konferencji, wystaw, koncertów i targów.


Jeżeli chodzi o stadion, to już po pierwszym etapie realizacji ma posiadać podgrzewaną murawę. W pierwszym etapie budowy ma być wykonany budynek główny wraz z trybuną główną. Będzie ona kompleksowo zadaszona z liczbą miejsc siedzących nie mniej niż 3,5 tys. W tym etapie ma również powstać trybuna równoległa do trybuny głównej z liczbą miejsc siedzących nie mniej niż 2 tys. W sumie, po realizacji pierwszego etapu prac, na trybunach stadionu będzie mogło zasiąść 5,5 tysiąca kibiców. Obiekt ma być wyposażony w system sztucznego oświetlenia.

 

 

Wykaz podmiotów, które przystąpiły do przetargu na budowę hali sportowo-widowiskowej i stadionu przy ul. Struga (według kolejności wpływu ofert):


Oferta nr 1 - BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, oferuje realizację wykonania zamówienia za kwotę 141 073 775,92 zł, gwarancja jakości na wykonanie zamówienia - 5,5 roku.

 

Oferta nr 2 - MIRBUD S.A, ul Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, oferuje realizację wykonania zamówienia za kwotę 140 871 553,19 zł, gwarancja jakości na wykonanie zamówienia - 5,5 roku

 

Oferta nr 3 - UNIBEP S.A, ul. 3-go maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, oferuje realizację wykonania zamówienia za kwotę 159 459 292,01 zł, gwarancja jakości na wykonanie zamówienia - 5,5 roku

 

Oferta nr 4 - Konsorcjum firm, lider: ALSTAR Grupa Budowlana Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, Jacewo 76, 88-100 Inowrocław; partner: AGB 2 Sp. z o.o., Jacewo 76, 88-100, oferuje realizację wykonania zamówienia za kwotę 129 073 108,00 zł, gwarancja jakości na wykonanie zamówienia - 5,5 roku

 

Oferta nr 5 - Konsorcjum firm, lider: Molewski Sp. z o.o, ul. Plocka 164, 87-800 Włocławek; partner: Molewski S.A., ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, oferuje realizację wykonania zamówienia za kwotę 115 346 666,66 złotych, gwarancja jakości na wykonanie zamówienia - 5,5 roku

 

Oferta nr 6 – MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., ul. Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa, oferuje realizację wykonania zamówienia za kwotę 139 283 682,06 zł, gwarancja jakości na wykonanie zamówienia - 5,5 roku

 

Oferta nr 7 - Konsorcjum firm, lider: PRE-FABRYKAT Sp. z o.o., Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2, 58-540 Karpacz, partner: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET-BIAŁE BŁOTA" S.A., Betonowa 1, 86-005 Białe Błota, oferuje realizację wykonania zamówienia za kwotę 131 840 806,00 złotych, gwarancja jakości na wykonanie zamówienia - 5 lat

 

Oferta nr 8 - Konsorcjum firm, lider: ROSA-BUD S.A, 26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7; partner: MAXTO Sp. z o.o S.K.A, ul. Reduta 5, 31-421 Kraków, oferuje realizację wykonania zamówienia za kwotę 109 950 186,00, gwarancja jakości na wykonanie zamówienia - 5,5 roku
Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email