ROSA-BUD i MAXTO przedstawiły najkorzystniejszą ofertę na budowę hali i stadionu


Zdjęcie do artykułu: ROSA-BUD i MAXTO przedstawiły najkorzystniejszą ofertę na budowę hali i stadionu

 

Konsorcjum firm ROSA-BUD S.A w partnerstwie z krakowskim MAXTO Sp. z o.o S.K.A złożyły najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonanie prac projektowych i budowę hali sportowo-widowiskowej i nowego stadionu przy ul. Struga. Gwarantuje ono realizację zamówienia za kwotę 109 950 186,00 złotych.

 


 

Do przetargu na budowę hali sportowo-widowiskowej oraz stadionu przy ul. Struga przystąpiło w sumie osiem firm i konsorcjów z całego kraju. Zamawiający, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. przeznaczył na realizację zadania 138 mln złotych brutto. Wartość prac w połowie złożonych ofert przekroczyła tę kwotę. W czterech z nich zaoferowano realizację wykonania zadania za kwotę niższą od wskazanej. Najniższą zaoferowało konsorcjum firm ROSA-BUD S.A w partnerstwie z krakowskim MAXTO Sp. z o.o S.K.A (109 950 186,00 złotych). Należy zaznaczyć, że najniższa cena nie była jedynym kryterium oceny ofert. Dodatkowe punkty oferenci uzyskali za okres gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia. W przypadku wspomnianego konsorcjum, było to 5,5 lat. 

Budowa hali sportowo-widowiskowej i stadionu to jeden z inwestycyjnych priorytetów miasta. - W 2018 roku hala z pięcioma tysiącami miejsc dla widzów będzie najnowocześniejszym obiektem na Mazowszu. Zamierzamy zabiegać o organizację dużych imprez, również o zasięgu międzynarodowym. Sądzimy, że efektem będzie duży kibicowski ruch turystyczny, a to pobudzi gospodarkę Radomia – przekonuje prezydent Radomia, Radosław Witkowski. - Wierzę, że proces formalny zakończy się w jak najkrótszym z możliwych terminów i wkrótce po podpisaniu umowy z wykonawcą, wejdzie on na plac budowy. Przypomnę, że zgodnie z projektem umowy, realizacja przedmiotu budowy ma być ukończona w terminie 28 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a obiekt wraz z wymaganą dokumentacją odbiorową ma być przekazany zamawiającemu - dodaje.

Wszyscy oferenci zostali dzisiaj zawiadomieni o wyborze oferty. W terminie 10 dni mogą skorzystać z prawa odwołania się od decyzji zamawiającego co do rozstrzygnięcia przetargu i wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Po zakończeniu procesu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp z o.o. zawrze umowę w sprawie zamówienia.

Przypomnijmy, że hala sportowo-widowiskowa zostanie wybudowana na terenie od strony ulicy Struga. Równocześnie rozpocznie się budowa nowego stadionu sąsiadującego z halą. Zadaniem wykonawcy będzie: w przypadku hali widowiskowo-sportowej opracowanie projektów wykonawczych i budowa obiektu, a w przypadku stadionu piłkarskiego – opracowanie całego projektu i budowa dwóch pierwszych trybun.

Hala w Radomiu będzie wielofunkcyjnym obiektem odpowiadającym światowym standardom. Jej parametry funkcjonalno-przestrzenne i spełnienie wymogów międzynarodowych federacji sportowych umożliwią przeprowadzenie rozgrywek w rożnych dyscyplinach sportów halowych, takich jak: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna. Na widowni zasiąść będzie mogło 5000 widzów, z czego ok. 3700 miejsc znajdzie się na trybunach stałych a ok. 1300 miejsc na trybunach ruchomych teleskopowych. W obiekcie znajdzie się także hala treningowa wraz z szatniami oraz pomieszczeniami administracyjnymi. Hala będzie dawała także możliwość wykorzystania jej jako miejsca do organizacji widowisk kulturalnych, konferencji, wystaw, koncertów i targów. 

Jeżeli chodzi o stadion, to już po pierwszym etapie realizacji ma posiadać podgrzewaną murawę. W pierwszym etapie budowy ma być wykonany budynek główny wraz z trybuną główną. Będzie ona kompleksowo zadaszona z liczbą miejsc siedzących nie mniej niż 3,5 tys. W tym etapie ma również powstać trybuna równoległa do trybuny głównej z liczbą miejsc siedzących nie mniej niż 2 tys. W sumie, po realizacji pierwszego etapu prac, na trybunach stadionu będzie mogło zasiąść 5,5 tysiąca kibiców. Obiekt ma być wyposażony w system sztucznego oświetlenia.

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert przedstawiamy nazwy firm, które złożyły w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz łączną punktacją:

Oferta nr 1 - BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, oferuje realizację wykonania zamówienia za kwotę 141 073 775,92 zł, gwarancja jakości na wykonanie zamówienia - 5,5 roku (79,04 pkt)

Oferta nr 2 - MIRBUD S.A, ul Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, oferuje realizację wykonania zamówienia za kwotę 140 871 553,19 zł, gwarancja jakości na wykonanie zamówienia - 5,5 roku (79,15 pkt)

Oferta nr 3 - UNIBEP S.A, ul. 3-go maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, oferuje realizację wykonania zamówienia za kwotę 159 459 292,01 zł, gwarancja jakości na wykonanie zamówienia - 5,5 roku (70,50 pkt)

Oferta nr 4 - Konsorcjum firm, lider: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, Jacewo 76, 88-100 Inowrocław; partner: AGB 2 Sp. z o.o., Jacewo 76, 88-100, oferuje realizację wykonania zamówienia za kwotę 129 073 108,00 zł, gwarancja jakości na wykonanie zamówienia - 5,5 roku (85,93 pkt)

Oferta nr 6 - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., ul. Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa, oferuje realizację wykonania zamówienia za kwotę 139 283 682,06 zł, gwarancja jakości na wykonanie zamówienia - 5,5 roku (79,99 pkt)

Oferta nr 7 - Konsorcjum firm, lider: PRE-FABRYKAT Sp. z o.o., Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2, 58-540 Karpacz, partner: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET-BIAŁE BŁOTA" S.A., Betonowa 1, 86-005 Białe Błota, oferuje realizację wykonania zamówienia za kwotę 131 840 806,00 złotych, gwarancja jakości na wykonanie zamówienia - 5 lat (83,23 pkt)

Oferta nr 8 - Konsorcjum firm, lider: ROSA-BUD S.A, 26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7; partner: MAXTO Sp. z o.o S.K.A, ul. Reduta 5, 31-421 Kraków, oferuje realizację wykonania zamówienia za kwotę 109 950 186,00 złotych, gwarancja jakości na wykonanie zamówienia - 5,5 roku (100 pkt)

Zamawiający, odrzucił ofertę nr 5, złożoną przez Konsorcjum Wykonawców, lider: Molewski Sp. z o.o, ul. Plocka 164, 87-800 Włocławek; partner: Molewski S.A., ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, oferujące realizację wykonania zamówienia za kwotę 115 346 666,66 złotych, gwarancja jakości na wykonanie zamówienia - 5,5 roku. Oferta została odrzucona z postępowania. Powodem tego jest fakt, iż treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pełna treść ogłoszenia o rozstrzygnięciu znajduje się na stronie http://bip.mosirradom.pl/
Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email